BASKET v nouzovém stavu

Komentář:

Vláda České republiky od pondělí 5. října 2020 zavádí nouzový stav. V souvislosti s tím dochází k úpravě podmínek hromadných akcí a sportování většího počtu lidí.

V oficiálním vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR se sportování týká následující odstavec:

„Omezují se také sportovní akce organizované sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště. Stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.“

Pro nás to znamená:

•VŠECHNY BASKETBALOVÉ TRÉNINKY I ZÁPASY POKRAČUJÍ

•VŠECHNY ZÁPASY MUSÍ PROBÍHAT BEZ DIVÁKŮ

•K ZÁPASŮM A TRÉNINKŮM SMÍ DO HALY VSTOUPIT JEN MINIMÁLNÍ NUTNÝ POČET LIDÍ SPOJENÝ S ORGANIZACÍ

Prosíme, sledujte basket.jiskradomazlice.cz/.


Na tomto webu se vždy dozvíte aktuální informace ohledně zápasů a tréninků. Všechny odložené a přeložené zápasy, změny času atd. Bohužel změny jsou vynucené stávající situací.Za BK Domažlice Vám všem přeji pevné zdraví v této zvláštní době a těšíme se na setkání pod bezednými koši.Josef Prettl
šéftrenér mládeže BK Domažlice

#pp