lnkyArchiv sezny 2006/07

JISKRA POK?TILA HALU VT?ZSTVM, ALE DOPLATILA NA MLO PO?ETN TM

12.3.2007, Mui A (vs)

DOMA??LICE SKON?ILI PO Z??KLADN? ???STI 12. A JDOU DO PLAY- OUT

12.3.2007, Mui A (tbj)

KOMPLETN? ROZLOSOV??N? PLAY-OUT

12.3.2007, Mui A (vs)

TOM???? BUDKA: CHT?LI BYCHOM NAV??ZAT NA HEZK? VZPOM?NKY NA HALU

7.3.2007, Mui A (vs)

PETR SITA?: U?? NELZE ZAV??HAT !

6.3.2007, Mui A (vs)

PO 14 M?S?C?CH II. LIGA BASKETBALU OP?T V HALE!

4.3.2007, Mui A (vs)

V??JEZD NA MORAVU NEBYL ??SP???N??

28.2.2007, Mui A (vs)

JISKRA JEDE U?? POT?ET? P?ES REPUBLIKU

22.2.2007, Mui A (vs)

JI?? M??IKA : SPLNILI JSME JEN POVINN? V?T?ZSTV?

11.2.2007, Mui A (vs)

S NOV??M PIVOTEM VST??C LEP???M Z?T?K??M

8.2.2007, Mui A (vs)

JIRKA BLACK?? : V???ME, ??E V?KEND P?INESE V??HRU

7.2.2007, Mui A (vs)

?NOROV? Z??PASY DRUH? LIGY ST??LE JE??T? V KOMENSK?HO 17

4.2.2007, Mui A (vs)

DAL??? V?KEND, KTER?? NEP?INESL VYTOU??EN? BODY

30.1.2007, Mui A (vs)

PRO TY CO NEV???, ??E JE V??ECHNO JEN O V????CE......

26.1.2007, Mui B (ph)

KOMPLIKOVAN?? CESTA ZT???? V?KENDOV?? UTK??N?

24.1.2007, Mui A (vs)

DOMA??LICK?? DEN?K: V?KEND P?INESL T?I BODY

15.1.2007, Mui A (mje)

JISKRA SE ROZLOU?? S T?LOCVI?NOU KOMENSK?HO 17

10.1.2007, Mui A (vs)

VSTUP DO NOV?HO ROKU SE NEPOVEDL

7.1.2007, Mui A (vs)

DOMA??LICK?? DEN?K: A T??M M?? POSILU

30.12.2006, Mui A (mje)

SOUST?ED?N? "A" T??MU

28.12.2006 (mje)

S VY?EHRADEM 7.1.2007 V 11.00 V HOL???OV??

28.12.2006 (tbs)

P???N??

23.12.2006 (tbs)

OHLASY PO Z??PASE S PLZN?.

18.12.2006, Mui A (vs)

BASKETBALIST? NAD?LILI DOM??C?M FANOU??K??M POD STROME?EK V?T?ZSTV?

16.12.2006, Mui A (vs)

REPORT???? ZE SOBOTN?HO Z??PASU S PLZN? SHL?DNOU FANOU??CI I NA OBRAZOVCE ??ESK? TELEVIZE

13.12.2006, Mui A (vs)

POD?KOV??N?

11.12.2006, Mui B (mp)

NE??SP???N?? V?KEND N??S BUDE MRZET

3.12.2006, Mui A (vs)

O V?KENDU JEDOU BASKETBALIST? DO PRAHY

29.11.2006, Mui A (vs)

SPOJTE V??NO?N? N??KUP S N??V??T?VOU Z??PASU DOMA??LIC NA SOKOLE PRA??SK?M

29.11.2006, Mui A (tbj)

P?EKVAPIV? V??SLEDKY II. LIGY

20.11.2006, Mui A (tbj)

S MORAV??KY TO JISKRA UHR??LA 1:1

19.11.2006, Mui A (vs)

JOSEF PRETTL SI MO??N?? ZAHRAJE NA V?KENDOV??CH UTK??N?CH

17.11.2006, Mui A (vs)

O V?KENDU ?EK?? JISKRU MOMENT??LN? BRONZOV?? OPAVA

14.11.2006, Mui A (vs)

DAL??? METOU V POH??RU ??BF JSOU LITOM??ICE

7.11.2006, Mui A (vs)

JISKRA P?IJELA Z MORAVY S BILANC? 1:1

5.11.2006, Mui A (vs)

JISKRA JEDE VYHR??T DO SOKOLOVA

26.10.2006, Mui A (vs)

NEJV??T??? UD?LOST TOHOTO V??KENDU .

21.10.2006, Mui A (im)

OBINA MBAKWE SE K T??MU P?IPOJ?, ALE A?? ZA P??R T??DN??

18.10.2006, Mui A (tbj)

JISKRA ZKOU??? NOV?HO PODKO??OV?HO HR???E

14.10.2006, Mui A (vs)

DOMA U?? KONE?N? VYHRAJEME, DOUF?? V PROLOMEN? SM??LY MANA??ER T??MU TOM???? BUDKA

12.10.2006, Mui A (vs)

JI?? M??IKA NA VLN??CH ?ESK?HO ROZHLASU

8.10.2006, Mui A (vs)

JISKRA SE PO V?KENDU NAD??LE TR??P? BEZ JEDIN?HO V?T?ZSTV?

1.10.2006, Mui A (vs)

JISK?E SE V KOL?N? NEPODA?ILO P?EKVAPIT

30.9.2006, Mui A (vs)

JISKRA ZAT?M NA KONT? NEM?? ????DNOU V??HRU

24.9.2006, Mui A (vs)

P?ESTUP VY??EL A?? NAPODRUH?

23.9.2006, Mui A (mje)

HALA ?EK?? NA D?LN?KY

22.9.2006 (mje)

V NED?LI SI JISKRA ZAHRAJE KONE?N? DOMA

20.9.2006 (vs)

PLZNI SE PODA?ILO P?ERU??IT V?T?ZNOU ??????RU JISKRY

19.9.2006, Mui A (vs)

PAVEL BAUER : ??EK?? M? PREMI?RA S PLZN?

14.9.2006 (vs)

JIRKA FORM??NEK SE DO DOMA??LIC NEVR??T?!

8.9.2006, Mui A (tbj)

HLED??ME NOV? TALENTY (20.9. VE 14.30 Z? MSGR. STA??KA)

5.9.2006, (j?)

NOV?? ROZEHR??VA? JISKRY : CHCI SI DOK??ZAT, ??E NA TO M??M

4.9.2006 (vs)

BASKETBALIST? JISKRY SE P?I P?EBORU CHODSKA UTKALI SE SV??MI N?KDEJ???MI SPOLUHR???I

3.9.2006 (vs)

NEFUNK?NOST DOMA??LICK? HALY OP?T KOMPLIKUJE ??IVOT.

3.9.2006 (vs)

SOUST?ED?N? BASKETBALIST?? JE POZNAMEN??NO DV?MA ZRAN?N?MI

24.8.2006 (vs)

BASKETBALOV? SOUST?ED?N? ML??DE??E JE VE ZNAMEN? T??M?? NBA

17.8.2006 (vs)

DO DOMA??LIC SE VRAC? JIRKA FORM??NEK

12.8.2006, Mui A (tbj)

TOM???? BUDKA : BL??SK?? SE NA LEPS? ?ASY

11.8.2006, Mui A (vs)

STO DIV??K?? NA GALERCE JE JAKO STO TREN?R?? NA LAVI?CE

7.8.2006 (vs)

SEZNA 2006/07

6.8.2006 (mk)
Kalend Akc...